30W +18W GAN 개인화 된 iPhone 충전기 대량 |ZX-2U48T


제품 이름 : Gan Tech 2 Port PD PPS QC3.0 30W USB-C EU KR US UK FAST WALL Charger
모델 : ZX-2U48T
색상 : 검은 색, 흰색 또는 사용자 정의
재료 : PC
포장 : 사용자 정의 수락
장치 지원 : 휴대폰, MP3/MP4, PDA, 노트북 등
OEM 서비스 : 지원
보증 : 12 개월
입력 : AC100-240V (50-60Hz) 0.8A 최대
힘 : 30W
출력 : USB-C (PD) : 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX)
(PPS) 3.3V ~ 11V/3A 3.3-16V/2A
출력 USB-A (QC) : 5V/3A, 9V/2A, 12/1.5A (18W MAX)
USB-A+USB-C : 5V/3A