50W 2 포트 빠른 타입 C 개인화 된 USB 충전기 |ZH-2U53T

제품 이름 : PD 빠른 충전기 50W 벽 충전기 전원 어댑터 이중 PD 유형 C 포트 빠른 충전기 iPhone 11 12 13 iPad
모델 : ZH-2U53T
재료 : PC
포장 : 사용자 정의 수락
장치 지원 : 휴대폰, MP3/MP4, PDA, 노트북 등
OEM 서비스 : 지원
보증 : 12 개월
입력 : AC100-240V (50-60Hz) 1A MAX
힘 : 50W
출력 (USB-C1) : PD 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX)
PPS : 3.3V ~ 11V/3A
출력 (USB-C2) : PD : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)